Wàll yi ñu gën a jëfandikoo

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Afficher ci-dessous jusqu’à 23 résultats du nº 1 au nº 23.

Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).

 1. Pages non indexées‏‎ (16 ciy xët ci biir)
 2. User wo-0‏‎ (10 ciy xët ci biir)
 3. Quote‏‎ (10 ciy xët ci biir)
 4. User wo‏‎ (9 ciy xët ci biir)
 5. User en‏‎ (5 ciy xët ci biir)
 6. Yëp‏‎ (5 ciy xët ci biir)
 7. Untranslated articles‏‎ (4 ciy xët ci biir)
 8. User wo-1‏‎ (3 ciy xët ci biir)
 9. User fr-1‏‎ (3 ciy xët ci biir)
 10. User fr‏‎ (3 ciy xët ci biir)
 11. User en-N‏‎ (3 ciy xët ci biir)
 12. Pages utilisant des balises HTML auto-fermantes non valides‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 13. User wo-N‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 14. User wo-5‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 15. User wo-4‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 16. User wo-3‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 17. User wo-2‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 18. Pages avec des liens de fichiers brisés‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 19. User en-1‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 20. Templates‏‎ (2 ciy xët ci biir)
 21. Wikimedia Foundation staff‏‎ (1 xët ci biir)
 22. Jeego yu njëkk‏‎ (1 xët ci biir)
 23. Pages avec des titres d'affichage ignorés‏‎ (1 xët ci biir)

Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).