Xët yi lëkkalook wii « John Lennon »

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Xët yi mu lëkkalool      
Seggukaay Nëbb boole • Nëbb lëkkalekaay • Nëbb jubluwaat

Xët yii ci suuf am nañ ab lëkkalekaay buy jëm John Lennon :

Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).